ART OF MEDICINE 2017

 

INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN WITH LATENT IRON DEFICIENCY AND MILD DEGREE OF IODIDE EFFICIENCY

 

U.P. Shalamay, N.M. Voronych-Semchenko, V.H. Mishchuk

          SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Abstract

Abstract. The article represents the results of the study of physical development of 68 boys and 65 girls aged 6-18 years with proper iodine and iron supply (control group), latent iron deficiency, mild degree of iodine deficiency and their combination. All the children were divided into four groups: 1st – boys and girls with appropriate iodine and iron supply (control group), 2nd – children with limited iodine supply without iron deficiency, 3rd – with proper iodine supply and latent iron deficiency, 4th – with mild iodine deficiency and latent iron deficiency.

In order to study thyroid gland functioning in blood serum samples, the contents of thyroid hormones was determined: free T3 (fT3) and T4 (fT4), thyroid stimulating hormone adenohypophysis (TSH). To determine the rate of iodine supply the index of urinary iodine excretion in urine single portions the median urinary iodine (Me) was determined. For evaluation of iron metabolism in children the level of hemoglobin (Hb) in capillary blood, serum iron (SI) level, common-binding capacity of serum (CBCS) was measured. Condition of iron stores was characterized by the level of serum ferritin (SF) level. Physical development was described by the main anthropometric indices (length and weight of the body, circumference of the chest) and the harmony of development was determined.

It has been established that in schoolchildren of the control group, regardless of age and gender characteristics, harmonic physical development (HPD) prevails. In children with mild iodine deficiency (33% of girls and 44% of boys aged 6-11) disharmonious physical development was found, mainly with excess body weight. In 25% of schoolchildren with latent iron deficiency with the same frequency there are children with both deficiency and excess body mass, regardless of gender peculiarities. In children with combined microelementosis, the disharmony of physical development (predominantly overweight) was determined in 50% of the subjects. A similar tendency is observed in older schoolchildren, but the proportion of boys increases with the excess body weight.

Thus, the deficiency of iodine and iron is accompanied by changes of physical development and is characterized by an increase of the proportion of schoolchildren with disharmonious physical development (mainly under conditions of iodine deficiency). Combined deficiency of microelements is accompanied by more significant changes of physical development.

 

Key words: physical development, latent iron deficiency, mild degree of iodine deficiency, children of school age.

 

Full text: PDF (Rus)

References
 1. Абубакирова А.В. Скрининговые методики в комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков / А.В. Абубакирова, М.А. Скачкова, Е.В. Плигина // Врач-аспирант. - 2014. - № 1. - С.245-249.
 2. Антонов О.В. Оценка и анализ физического развития детей и подростков / О.В. Антонов, Е.В. Богачева, И.В. Антонова // Сибирский медицинский журнал. - - Том 27. - № 4. - С.20- 24.
 3. Басанець Л.М. Моніторинг фізичного розвитку і функціонального стану дітей підліткового віку / Л.М. Басанець, О.І. Іванова, О.Г. Чиженко // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. – К, 2011. - Вип. 58. - С.228-292.
 4. Безвушко Є.В. Комплексна оцінка стоматологічного здоров'я та фізичного розвитку дітей, що проживають у районі з комбінованим впливом забруднення довкілля та дефіцитом фтору і йоду / Є.В. Безвушко // Довкілля та здоров’я. -2010. - № 1. - С.45.
 5. Вадзюк С.Н. Фізичний розвиток дітей у йододефіцитному регіоні / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 2. - С. 19-21.
 6. Величко В.І. Фізичний розвиток дітей шкільного віку Півдня України / В.І. Величко, І.Л. Бабій // Здоровье ребенка .- 2011.- №3. - С.62-66.
 7. Гаврилов Д.Н. Результаты исследования здоровья и поведения детей школьного возраста / Д.Н. Гаврилов, Д.Н. Пухов // Профилактическая и клиническая медицина. - - № 2. - С.32-34.
 8. Каличенко І.О. Комплексна оцінка фізичного розвитку дітей шкільного віку / І.О. Каличенко // Вісник проблем біології і медицини. - 2011.- Т1.- Вип. 2. - С.-84-86.
 9. Кіцула Л.М. Сучасні тенденції фізичного розвитку та морфо-функціонального стану дітей та підлітків (огляд літератури) /Л.М. Кіцула, В.І. Федоренко // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Збірник наукових праць. Випуск дванадцятий. Присвячується 90 річчю від дня народження доктора медичних наук, професора Даценко Ірини Іванівни. – Львів. - 2015.- С.68-80.
 10. Маменко М.Є. Клінічні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики йододефіцитних захворювань у дітей / Маменко М.Є., Бєлих Н.А. - К., 2014. - 31 с.
 11. Маменко М.Є. Йодный дефицит и йододефицитные заболевания: стоит ли ставить знак равенства? / М.Є Маменко // Дитячий лікар. - 2012. - №3-4, (16-17). - С.5-13.
 12. Маменко М.Є. Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку / М.Є. Маменко, Г.О. Шлєєнкова, К.М. Данцова // Современная педиатрия. - 2017. - №1(81). - С.13-119
 13. Марушко Ю.В. Залізодефіцитні стани у дітей на сучасному етапі / Ю.В. Марушко, О.О. Лісоченко // Современная педиатрия. - 2011. - № 1. - С.84-88.
 14. Москвяк Н.В. Інтегративні критерії адаптації молодших школярів / Н.В. Москвяк, В.І. Федоренко // Довкілля та здоров’я. - 2012. - № 3. - С.13-16.
 15. Москвяк Н.В. Основні тенденції у фізичному розвиткові дітей молодшого шкільного віку м. Львова / Н.В. Москвяк // Довкілля та здоров’я. - 2014. - № 3(70). - С.19-24
 16. Наказ МОЗ України від 13.09.2013 р. № 802 «Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку». Зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 2 жовтня 2013 р. за № 1694/24226.
 17. Паньків В.І. Практична тиреоїдологія / В.І. Паньків // Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., - 2011. - 224с.
 18. Платонова А.Г. Фізичний розвиток підлітків мешканців столиці України та Рсії / А.Г. Платонова // Гігієна населення місць.- - Вип.55.- С.317-321.
 19. Полька Н.С. До питань оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ / Н.С. Полька, А.Г. Платонова // Довкілля та здоров’я. – 2012. - №1.- С. 48-52.
 20. Сміян О.І. Діагностика залізодефіцитних станів: сучасний погляд на проблему / О.І. Сміян, Х.І. Василишин, М. Климовець // Вісник СумДУ : Сер. «Медицина». - 2012. - № 1. - С.105-110.
 21. Сорокман Т.В. Показники розвитку дітей шкільного віку, які проживають в умовах йодного дефіциту / Т.В. Сорокман // Здоровье ребенка. - 2015. - № 2(61). - С.40-44.
 22. Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів / За заг. ред. А.М. Сердюка, Н.С. Полька, А.Г. Платонова. - Вип. 3. - Київ: Казка. - - 60 с.
 23. Федоренко В.І.Територіальні особливості фізичного розвитку школярів / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 2. - С.14-19.
 24. Meeker J.D. Exposure to environmental endocrine disruptors and childdevelopment / J.D.Meeker // Archives of pediatrics &Аdolescent medicine. – 2012. –Vol.166(10). – P.952-958.
 25. Zimmermann M.B. Iodine deficiency and excess in children: worldwide status in / M. B. Zimmermann // Endocrine practice. - 2013. - Vol.19, № 5. - P.839-846. 
 26. Zimmermann M.B. Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes / M. B. Zimmermann, K.Boelaert / Endocrinol. – 2015. - Vol.3(4). – P.286–95.